Účinnost jednotek

Účinnost rekuperační jednotky doložena certifikátem akreditované zkušebny by neměla být nižší než 80%.

Tato hodnota nám definuje, kolik tepla jsme schopni díky rekuperaci převést zpět z odpadní­ho vzduchu do vzduchu čerstvého. Účinnost rekuperátoru ovlivňuje především jeho konstruk­ce a přestupní plocha.

Účinnost rekuperačních jednotek PAUL s patentovaným šachovnicovým uspořádáním kanálků je cca 90% a více.
Vymena_vzduchu_1Standardní rekuperátory s křížovým deskovým výměníkem dosahují účinnosti pouze kolem 60-70%, při maximálním objemovém průtoku klesá účinnost až pod hranici 50%. Z toho plyne, že rekuperátor je schopen ušetřit méně než ½ z tepelných ztrát větráním.

Většina firem nyní dodává rekuperační jednotky s křížovoprotiproudými výměníky. Deklarova­ná účinnost je vždy nejméně 90%. Bohužel, často se ukazuje, že tato hodnota platí pro 25% maximálního objemového průtoku vzduchu. Při 100% zátěži klesá účinnost pod 70%.