Otázka 7

Jak se vyvarovat přenosu zvuku mezi místnostmi přes vzduchové kanály a potrubí (telefonie)?

Zabudovaným mezitlumičem hluku a rozvětveným paralelním vedením rour.