Otázka 14

Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?

Jen nepatrně, odváděný vzduch je filtrován na sacím ventilu (kuchyň, koupelna), právě tak jako i vstupující čerstvý vzduch (v zařízení WRG a na předfiltru). Přesto by mělo být uvažováno s čistícími otvory. Čištění mechanicky kartáčem na ohebné dlouhé tyči, nebo po­mocí hadice na stlačený vzduch (specielní tryska) pro povlakované flexipotrubí a pro plastové ploché kanály. Čištění vzduchových kanálů je např. ve Švédsku předepsáno: v obytných domech každých 9 roků.