Otázka 3

Kde lze instalovat rekuperační jednotku pro zpětné získávání tepla?

Dané zařízení lze instalovat ve všech objektech, kde je potřeba snižovat náklady na vytápění a zároveň zajistit řízené větrání.

Tyto objekty lze jednoduše rozdělit tímto způsobem:

  • rodinné domy
  • obytné domy
  • kancelářské prostory
  • průmyslové prostory
  • odvětrání­ bazénů
  • rekonstrukce