Otázka 1

Jaký je rozdíl mezi větráním pomocí oken a rekuperací?

Rekuperační jednotka stejně jako netěsná nebo otevřená okna přivádí do obytného prostoru stejný venkovní vzduch.

Rozdíly v těchto způsobech přivádění vzduchu do objektů jsou následující:

Větrání okny

 • Přívod studeného venkovního vzduchu, možnost vzniku průvan, hrozí zde nebezpečí ochlazování
 • Při nárazovém intenzivním přívodu vzduchu dochází k vytvoření průvanu
 • Přivedený vzduch je znečištěný prachem
 • V přivedeném venkovní vzduchu jsou přítomny pyly
 • Při otevření oken pronikání do budovy hluk
 • Není zajištěn kontinuální odvod vlhkosti, hrozí nebezpečí vzniku plísní
 • Při samotném otevírání oken je nutné dbát opatrnosti na květiny, které jsou umístěny na parapetu
 • V případě velmi silného větru se mohou poškodit samotná otevřená oken

Řízené větrání s rekuperační jednotkou

 • Do objektu je přiváděn čerstvý venkovní vzduch, jemuž bylo předáno teplo od odváděného znečištěného vzduchu z obytné části
 • Množství vzduchu, které je do budovy distribuováno pomocí vzduchotechnických rozvodů do daných míst, je kontinuální a v menším množství bez průvanu
 • Přiváděný vzduch je uvnitř rekuperační jednotky filtrován
 • Pomocí filtrů lze odstranit z venkovního vzduchu pyly
 • Vzhledem k tomu, že okna budovy jsou zavřená, nevniká do vnitřních prostor hluk
 • Kontinuálním odvodem vzduchu z objektu je odváděna též i nežádoucí vlhkost