Integrovaný předehřev

Tzv. předehřev slouží k předehřátí venkovního vzduchu, který je přiváděn do rekuperační jednotky. Ve výměníku uvnitř tohoto zařízení proudí jedním směrem chladný venkovní vzduch a druhým teplý, někdy i velmi vlhký vzduch z interiéru, který celý rekuperátor prohřeje. V zimním období však dochází ke kondenzaci vodní páry na stěnách výměníku a v případě dlouhodobě nízkých teplot (např. pod -5 °C a vnitřní 20 °C) může dojít díky nedostatečnému prohřátí rekuperátoru po celé délce ke vznik námrazy.

Z výše uvedeného důvodu jsou téměř všechny rekuperační jednotky vybaveny tzv. protimrazovou ochranou. Ta monitoruje teploty na výfuku z jednotky a v případě její snížení pod danou teplotu (např. 2 °C) spustí určitý typ ochrany.

Typy předehřevů jsou následující:

Integrované elektrické předehřevy se ve vzduchotechnických systémech s rekuperací tepla používají nejčastěji. Jejich výhodou je bezproblémová montáž bez jakýchkoliv omezení.